loading
please wait

Content marketing

Content marketing Marketing Social media 5 czerwca 2019 Skuteczny marketing dla lekarzy i fizjoterapeutów

Polskie prawo zabrania reklamowania usług medycznych. Ustawa o działalności leczniczej z 2011 roku (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654) informuje, że „Podmiot wykonujący działalność leczniczą podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.” Treść tej ustawy obejmuje lekarzy, zakłady …

Load More